Начало
 • Вибропресовани изделия

  Изделията се произвеждат в ново изграден производствен цех на вибропреса. Шлосер с линия за пакетиране на готовата продукция.
  Подробно
   

  Формовани изделия

  Изделията се произвеждат на вибромаси в закрит производствен цех в индивидуални пластмасови калъпи. 
  Подробно
   

  Бетонови разтвори

  В съвременно бетоново стопанство, бетоновъзел Баукема БА501 с производителност 40 м3/час с прилежащото му складово стопанство за инертни материали.
  Подробно
   

  Заготовка арматура

  В окомплектован с всички необходими машини арматурен цех, изработваме арматурни заготовки по индивидуални проекти от стомана клас AI и AIII.
  Подробно
   
   


Актуални цени:

Актуални цени:

Актуални цени:

Актуални цени:

I.Производство на бетонови изделия,

-          От вибропресован бетон:

 Изделията се произвеждат в ново изграден производствен цех  на  вибропреса  SHLOSER  с линия за пакетиране на готовата продукция, самостоятелен  бетонов  възел и складове за инертни материали, силози за цимент и готова продукция. 

Производствената ни листа включва  11 модела  двуслоен  уни паваж – „Арко”, „Пчелна пита”, „Томахавка”, „Паве”, „Осмоъгълник”, „Шестоъгълник” , „Правоъгълник”, Каре”,  „България” и „Бехатон”; Бордюри  с размери  50/16/8, 50/18/10 и 50/25/15 см; паркинг решетки 60/40/10см; Бетонови тухли с размери 40/11/19, 40/14/19 и  40/19/19 см.  Масовото  ни производство е с  дебелина 6 см. Единствено  „Бехатон” предлагаме и с дебелина  8 и 10см. Много от моделите са със съвместими размери, позволяващи  множество  от разнообразни конфигурации  за нареждане. В цветово отношение предлагаме - сиво, черно, червено и  жълто. Изпълняваме индивидуални заявки с цвят по желание на клиента. Продукцията се складира на евро палети. Всяка произведена партида се съпровожда с декларация за експлоатационни  показатeли.

-          От формован бетон

Изделията се произвеждат на вибромаси в закрит производствен цех в индивидуални пластмасови калъпи производство на завод „Бунай” Панагюрище .

По тази технология  произвеждаме и предлагаме на пазара 15 артикула, в т.ч. Тротоарни плочи с размери 30/30/4,5 см. -Модели „Слънце”, „Чехия”, „Добрич” , Детелина” и тактилни;  с размери 40/40/5см модели – „Линия”, „Дъга” „Шагрен”. Плочите се предлагат в цвят – сиво, черно, червено ,жълто; Бордюри, Облицовачни плочи 40/55/5см, Пътни ивици; Капаци за тухлени зидове; Ограничители за тротоари. Производствената ни листа се допълва с бетонови тръби неармирани с диаметър  ф 1000, 800 и 600мм; Бетонови елементи за облицовка на канали ЕО 1,5/1,00м; ЕКТ 200/50 см.; Капаци и венци за шахти; Бетонови колове; Градински пейки; Кашпи. Продукцията се складира на евро палети. Всяка произведена партида се съпровожда с декларация за експлоатационни  показатeли.

II.Производство на бетонови, цименто пясъчни и варови разтвори

        В съвременно бетоново стопанство , бетоновъзел „ BAUKEMA BA 501” с производителност 20м3/час с прилежащите му складово стопанство за инертни материали, силози за цимент, инсталация за дозиране на течни добавки произвеждаме 7 класа бетон  по БДС EN 206-1 от  В10(C8/10) до В35(C28/35) включително,  със  слягане s=2см  и   s=3см. , както и ЦПР М100до М300.  Продукцията ни е сертифицирана  от НИИСМ гр.София, намира се под постоянен контрол от Лаборатория за изпитване акредитирана съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006  със сертификат за акредитация валиден до 2016 год. Всяка доставка е съпроводена с декларация за съответствие, при желание на клиента  се предоставят протоколи за постигнатите  якостни характеристики  на бетона.

Самостоятелното  варово стопанство, включващо варогасилка  с варни ями за отлежаване на гасената вар и  варов възел с прилежащо силозно стопанство  за инертен материал ни дава възможност  и предлагаме на пазара варов р-р за зидарии 1:3 и за мазилка 1:2, както и пакетирана отлежала гасена вар и варови разтвори.

III. Заготовка арматура

В окомплектован с всички необходими машини  арматурен цех , изработваме арматурни заготовки по индивидуални проекти от стомана клас АI ( ф5.5 до ф12)    и АIII( №8 до №25).

IV.Лаборатория за изпитване

С цел осигуряване на постоянен контрол и гарантиране качеството и съответствието на предлаганите от дружеството продукти   на стандартните изисквания, поддържаме изпитвателна  лаборатория, акредитирана съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006  със сертификат за акредитация валиден до 2016 год. с обхват:

Изпитване на едър добавъчен материал; Пясък; Смеси бетонни;Бетони;Плочи тротоарни бетонни;бордюри бетонни;Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи; Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи;бетонни блокчета за външно павиране;Блокове за зидария от бетон, както и вземане на проби за съответните изпитвания. Освен за собствени нужди, правим изпитвания  и по заявка на клиенти, вземаме активно участие и в контролни между лабораторни изпитвания.

Навигация

Контакти с офис и производствена база

гр. Пазарджик, 4400
ул. Синитевска 10
Експедиция бетон
тел.: 034/441-764
Лаборатория
тел.: 034/441-941
Началник производство база
тел./факс: 443-455
Управител
тел.: 0887 971 053 
Производствена база
 
гр. Пазарджик, 4400
ул. Гурко 2
Счетоводство
тел.: 034/444-403
Технически отдел
тел.: 0889 288 978
Главен счетоводител
тел.: 0887 648 927
Управител
тел.: 0887 971 053
Офис
 
Очакваме вашите въпроси, мнения и препоръки на следния адрес.

officehebarstroy@mail.bg
 

Качествена и надеждна изработка

В раздела продукти са изложени шаблони за различни формовани, бетонни и вибропресовани изделия. Ако не откриете това, което търсите и желаете изработка, по ваш вкус, свържете се с нас на изложените телефони или по електронната ни поща.

 

Тротоарни плочи тип
Детелина
Тротоарни плочи тип
Добрич
Тротоарни плочи тип
Линия
Тротоарни плочи тип
Слънце
Тротоарни плочи тип
Дъга
 

Запитване

За нас

ХЕБЪРСТРОЙ ООД предлага заготовка на арматура, бетонови и варови разтвори, акредатирана строителна лаборатория, бетонови и вибропресовани изделия. Действаща система за производствен контрол съгласно изискванията на НСИОССП.

S5 Box