Начало
 • Вибропресовани изделия

  Изделията се произвеждат в ново изграден производствен цех на вибропреса. Шлосер с линия за пакетиране на готовата продукция.
  Подробно
   

  Формовани изделия

  Изделията се произвеждат на вибромаси в закрит производствен цех в индивидуални пластмасови калъпи. 
  Подробно
   

  Бетонови разтвори

  В съвременно бетоново стопанство, бетоновъзел Баукема БА501 с производителност 40 м3/час с прилежащото му складово стопанство за инертни материали.
  Подробно
   

  Заготовка арматура

  В окомплектован с всички необходими машини арматурен цех, изработваме арматурни заготовки по индивидуални проекти от стомана клас AI и AIII.
  Подробно
   
   

С цел осигуряване на постоянен контрол и гарантиране качеството и съответствието на предлаганите от дружеството продукти на стандартните изисквания, поддържаме изпитвателна лаборатория, акредитирана съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006 със сертификат за акредитация валиден до 2016 год. с обхват: Изпитване на едър добавъчен материал; Пясък; Смеси бетонни;Бетони;Плочи тротоарни бетонни;бордюри бетонни;Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи; Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи;бетонни блокчета за външно павиране;Блокове за зидария от бетон, както и вземане на проби за съответните изпитвания. Освен за собствени нужди, правим изпитвания и по заявка на клиенти, вземаме активно участие и в контролни между лабораторни изпитвания.

Навигация

Контакти с офис и производствена база

гр. Пазарджик, 4400
ул. Синитевска 10
Експедиция бетон
тел.: 034/441-764
Лаборатория
тел.: 034/441-941
Началник производство база
тел./факс: 443-455
Управител
тел.: 0887 971 053 
Производствена база
 
гр. Пазарджик, 4400
ул. Гурко 2
Счетоводство
тел.: 034/444-403
Технически отдел
тел.: 0889 288 978
Главен счетоводител
тел.: 0887 648 927
Управител
тел.: 0887 971 053
Офис
 
Очакваме вашите въпроси, мнения и препоръки на следния адрес.

officehebarstroy@mail.bg
 

Качествена и надеждна изработка

В раздела продукти са изложени шаблони за различни формовани, бетонни и вибропресовани изделия. Ако не откриете това, което търсите и желаете изработка, по ваш вкус, свържете се с нас на изложените телефони или по електронната ни поща.

 

Тротоарни плочи тип
Детелина
Тротоарни плочи тип
Добрич
Тротоарни плочи тип
Линия
Тротоарни плочи тип
Слънце
Тротоарни плочи тип
Дъга
 

Запитване

За нас

ХЕБЪРСТРОЙ ООД предлага заготовка на арматура, бетонови и варови разтвори, акредатирана строителна лаборатория, бетонови и вибропресовани изделия. Действаща система за производствен контрол съгласно изискванията на НСИОССП.

S5 Box