Номенклатура на производство
                                 Класове бетон по якост но натискПо БДС EN 206-1/ ENA:2008

По БДС EN 206-1 2002

В 10

С 8/10

В 12.5

С 10/12

В 15

С 12/15

В 20

С 16/20

В 25

С 20/25

В 30

С 25/30

В 35

С 28/35Бетоните са сертифицирани съгласно изискванията на НСИОССП. Производството им е под непрекъснат лабораторен контрол от лаборатория за изпитване акредитирана съгласно  БДС ISO/IEC 17025:2006

            Бетони с класове В15 до В35, съответно С 12/15 до С 28/35 предлагаме и с консистенция s=3 (за бетонпомпа ).

            Изпълняваме бетони по индивидуални рецепти, включително със сулфатоустойчив цимент.

Навигация

Запитване

За нас

ХЕБЪРСТРОЙ ООД предлага заготовка на арматура, бетонови и варови разтвори, акредатирана строителна лаборатория, бетонови и вибропресовани изделия. Действаща система за производствен контрол съгласно изискванията на НСИОССП.

S5 Box