Производство

I.Производство на бетонови изделия,

-          От вибропресован бетон:

 Изделията се произвеждат в ново изграден производствен цех  на  вибропреса  SHLOSER  с линия за пакетиране на готовата продукция, самостоятелен  бетонов  възел и складове за инертни материали, силози за цимент и готова продукция. 

Производствената ни листа включва  11 модела  двуслоен  уни паваж – „Арко”, „Пчелна пита”, „Томахавка”, „Паве”, „Осмоъгълник”, „Шестоъгълник” , „Правоъгълник”, Каре”,  „България” и „Бехатон”; Бордюри  с размери  50/16/8, 50/18/10 и 50/25/15 см; паркинг решетки 60/40/10см; Бетонови тухли с размери 40/11/19, 40/14/19 и  40/19/19 см.  Масовото  ни производство е с  дебелина 6 см. Единствено  „Бехатон” предлагаме и с дебелина  8 и 10см. Много от моделите са със съвместими размери, позволяващи  множество  от разнообразни конфигурации  за нареждане. В цветово отношение предлагаме - сиво, черно, червено и  жълто. Изпълняваме индивидуални заявки с цвят по желание на клиента. Продукцията се складира на евро палети. Всяка произведена партида се съпровожда с декларация за експлоатационни  показатeли.

-          От формован бетон

Изделията се произвеждат на вибромаси в закрит производствен цех в индивидуални пластмасови калъпи производство на завод „Бунай” Панагюрище .

По тази технология  произвеждаме и предлагаме на пазара 15 артикула, в т.ч. Тротоарни плочи с размери 30/30/4,5 см. -Модели „Слънце”, „Чехия”, „Добрич” , Детелина” и тактилни;  с размери 40/40/5см модели – „Линия”, „Дъга” „Шагрен”. Плочите се предлагат в цвят – сиво, черно, червено ,жълто; Бордюри, Облицовачни плочи 40/55/5см, Пътни ивици; Капаци за тухлени зидове; Ограничители за тротоари. Производствената ни листа се допълва с бетонови тръби неармирани с диаметър  ф 1000, 800 и 600мм; Бетонови елементи за облицовка на канали ЕО 1,5/1,00м; ЕКТ 200/50 см.; Капаци и венци за шахти; Бетонови колове; Градински пейки; Кашпи. Продукцията се складира на евро палети. Всяка произведена партида се съпровожда с декларация за експлоатационни  показатeли.

II.Производство на бетонови, цименто пясъчни и варови разтвори

        В съвременно бетоново стопанство , бетоновъзел „ BAUKEMA BA 501” с производителност 20м3/час с прилежащите му складово стопанство за инертни материали, силози за цимент, инсталация за дозиране на течни добавки произвеждаме 7 класа бетон  по БДС EN 206-1 от  В10(C8/10) до В35(C28/35) включително,  със  слягане s=2см  и   s=3см. , както и ЦПР М100до М300.  Продукцията ни е сертифицирана  от НИИСМ гр.София, намира се под постоянен контрол от Лаборатория за изпитване акредитирана съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006  със сертификат за акредитация валиден до 2016 год. Всяка доставка е съпроводена с декларация за съответствие, при желание на клиента  се предоставят протоколи за постигнатите  якостни характеристики  на бетона.

Самостоятелното  варово стопанство, включващо варогасилка  с варни ями за отлежаване на гасената вар и  варов възел с прилежащо силозно стопанство  за инертен материал ни дава възможност  и предлагаме на пазара варов р-р за зидарии 1:3 и за мазилка 1:2, както и пакетирана отлежала гасена вар и варови разтвори.

III. Заготовка арматура

В окомплектован с всички необходими машини  арматурен цех , изработваме арматурни заготовки по индивидуални проекти от стомана клас АI ( ф5.5 до ф12)    и АIII( №8 до №25).

IV.Лаборатория за изпитване

С цел осигуряване на постоянен контрол и гарантиране качеството и съответствието на предлаганите от дружеството продукти   на стандартните изисквания, поддържаме изпитвателна  лаборатория, акредитирана съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006  със сертификат за акредитация валиден до 2016 год. с обхват:

Изпитване на едър добавъчен материал; Пясък; Смеси бетонни;Бетони;Плочи тротоарни бетонни;бордюри бетонни;Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи; Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи;бетонни блокчета за външно павиране;Блокове за зидария от бетон, както и вземане на проби за съответните изпитвания. Освен за собствени нужди, правим изпитвания  и по заявка на клиенти, вземаме активно участие и в контролни между лабораторни изпитвания.

Навигация

Запитване

За нас

ХЕБЪРСТРОЙ ООД предлага заготовка на арматура, бетонови и варови разтвори, акредатирана строителна лаборатория, бетонови и вибропресовани изделия. Действаща система за производствен контрол съгласно изискванията на НСИОССП.

S5 Box